WEGO CMS - Nowoczesny system zarządzania treścią oraz sklep internetowy - Więcej niż CMS a

Instalacja systemu

Zakładam, że depełniliśmy wszelkich formalności związanych z rejestracją i mamy możliwość pobrania systemu. WEGO CMS jest dostępne w postaci archiwum typu .tar.gz (dawniej .tgz) lub instalatora dla systemu MS Windows.

Metoda 1: archiwum .tgz za pomocą SSH

 1. Po pobraniy plik .tar.gz
 2. Wysyłamy go na docelowy serwer WWW za pomocą SCP a nastepnie poziomu SSH wyodrębniamy pliki poleceniem do katalogu wskazanego jako DocumentRoot (w iCenter:public_html):
$ tar -xzf nazwa_pliku.tar.gz 

Metoda 2: archiwum .tgz za pomocą FTP

 1. Należy pobrać .tar.gz
 2. Wyodrębniamy pliki z archiwum dowoln ym współczesnym progamem do dekompresji
 3. Kopiujemy zawartośćkatalogu na konto FTP (należy pamiętać o pliku .htaccess) do katalogu wskazanego jako DocumentRoot (w iCenter: public_html).
 4. W przypadku systemów MS Windows, nadajemy prawo pisania do odpowiednich katalogów i plików za pomocą klienta FTP (serwer FTP musi to obsługiwać).

Metoda 3: instalator dla MS Windows

Graficzna aplikacja Win32 z wbudowanym klientem FTP (wymagany system operacyjny MS Windows lub Wine z dodaną biblioteką msvcp60.dll). Za pomocą wygodngo kreatora możemy "zainstalować" wego na maszynie lokalnej lub zdalnej (z serwerem FTP).

installer_win32.png

 1. Pobieramy plik .exe i zapisujemy go na dysku.
 2. Uruchamiamy program.
 3. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej.
 4. W przypadku instalacji za pośrednictwem FTP, podajmy parametry konta: adres serweraloginhasło.
 5. Wybieramy katalog do instalacji (w iCenter: public_html).
 6. Uruchamiamy kopiowanie plików.

Uprawnienia do plików i folderów

Po przegraniu plików jedną z w/w metod należy ustawić uprawnienia do folderów (oraz podfolderów) na 755:

/cache
/images_mce
/files_mce
/panel/cache

Podstawowa konfiguracja

Po skopiowaniu CMS-u na serwer dokonujemy konfiguracji za pośrednictwem specjalnego skryptu php

preconfig.png

 1. W przeglądarce wpisujemy właściwy adres serwisu, który zostanie przekierowany na: /preconfig/
 2. Podajemy loginhasło superadministratora.
 3. Konfigurację konta pocztowego (SMTP): serwerlogin ihasło.
 4. Podajemy konfigurację bazy danych MySQL: hostnazwa bazyloginhasło i zaznaczamy czy do podanej bazy ma być wczytany szablon SQL.
 5. Klikamy na Konfiguruj

Po tej operacji system jest gotowy do pracy. Pierwszą rzeczą należy zrobić to zalogować się do panelu, wprowadzić konieczne ustawienia lokalne (waluty, języki itp.). Ewentualne problemy możemy rozwiązać, korzystając z FAQ.

Dystrybutorzy

|

zobacz również

Reklamacje24 - system obsługi reklamacji dla deweloperów, zarządców nieruchomości, generalnych wykonawców.